• Advocatenkantoor Jef Vermassen
  Advocatenkantoor Jef Vermassen,
  al 50 jaar een begrip in Vlaanderen

Een advocaat: je adviseur en bemiddelaar

Als wij toevallig iemand ontmoeten, eindigt het kennismakingsgesprek vaak met de woorden ‘Meester, ik hoop dat ik u nooit nodig heb.’ Groot gelijk, maar het kan verkeren zei Bredero. Het komt er dan op aan de nodige stap te zetten en hulp te vragen aan een betrouwbaar en deskundig advocaat. Die tijdig consulteren is heel belangrijk. Niet wachten dus tot je compleet door je probleem overmeesterd wordt. Tijdig op raadpleging komen kan soms veel ellende voorkomen. Het komt er natuurlijk op aan een goede en juiste keuze van advocaat te maken.

Je rechten zijn onze prioriteit:

Geleidelijk aan groeide ons kantoor, dat net een halve eeuw bestaat, uit tot een multidisciplinair team. Onze advocaten hebben zich gespecialiseerd in tal van rechtstakken. Het gaat zeker niet alleen om strafrecht, hoewel vele mensen denken dat wij niets anders behandelen dan strafdossiers. Niets is minder waar. Er zijn ook tal van andere rechtstakken waarin wij ons gespecialiseerd hebben. Noem maar op: zowel familierecht, handelsrecht, medisch recht, verkeersrecht als tal van andere aspecten komen aan bod.

Correct en helder communiceren vinden we daarbij erg belangrijk. Alleen zo kan je genieten van een effectieve, kordate en doelgerichte aanpak. Je hebt daar recht op. Daarom zien we er elke dag op toe dat jouw belangen grondig en ernstig worden behartigd.

Burgerlijk recht

 • Aansprakelijkheidsrecht
 • Lichamelijke schade
 • Verzekeringen
 • Erfrecht (schenkingen, testamenten, vereffening-verdeling van nalatenschappen)
 • Bouwrecht
 • Eigendomsrecht
 • Contractenrecht
 • Huurrecht
 • Gedwongen opname
 • Beslag

Personenrecht en familie- en jeugdrecht

 • Procedures familie- en jeugdrechtbank
 • Dringende maatregelen
 • Ouderlijk gezag
 • Omgangsregeling
 • Echtscheidingen
 • Onderhoudsverplichtingen (zowel voor kinder- als partneralimentatie)
 • Betwisting, ontkenning of erkenning vaderschap
 • Vereffening of verdeling huwgemeenschap en andere onverdeeldheden
 • Adoptie
 • Bemiddeling met erkende specialisatie in familiezaken

Strafrecht

 • Procedure Hof van Assisen
 • Procedure Hof van Cassatie in strafzaken
 • Behandeling correctionele zaken
 • Strafuitvoering
 • Procedure eerherstel
 • Jeugdrecht (verontrustende opvoedingssituaties en jeugddelicten)
 • Bijstand verhoor zowel minderjarigen als meerderjarigen
 • Herstelbemiddeling en bemiddeling in strafzaken
 • Verkeersdelicten
 • Financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden

Handelsrecht

 • Vennootschappen
 • Handelshuur
 • Invorderingen
 • Consumentenrecht

Arbeids- en socialezekerheidsrecht

 • Onderwijsrecht
 • Pesten op het werk
 • Ontslag
 • Arbeidsongevallen
 • Invaliditeit

Medisch recht

 • Medische ongevallen
 • Medische fouten

Advocatenkantoor Jef Vermassen: juridisch advies en bemiddeling op maat

De stap naar een advocaat is niet altijd makkelijk. Toch kan grondig juridisch advies vaak allerlei procedures – en de bijkomende kopzorgen – beperken of zelfs voorkomen. Bij Advocatenkantoor Jef Vermassen geloven we steevast in de kracht van bemiddeling. Of je nu met een vraag of probleem zit over een scheiding of over een erfenis, kan bemiddeling helpen om een oplossing te vinden en een procedure te voorkomen. Dit geldt voor alle takken van het recht.

Een advocaat die correct adviseert en waardig verdedigt

Correcte juridische ondersteuning begint altijd bij het beluisteren van onze cliënten. Tijdens een diepgaand gesprek trachten we je probleem zo volledig mogelijk te benaderen en te ontleden. Waar zit voor jou het knelpunt? Wat verwacht je precies van ons? Welke schade is je toegebracht of op welke wijze kan je een oplossing zoeken voor de schade die je zelf toegebracht hebt? Wat is de kern van je probleem en hoe kan dit worden aangepakt? Welk leed heb je geleden of heb je zo mogelijk zelf aangericht? Door scherp te luisteren willen we je een helder inzicht geven in je unieke situatie. Wij bekijken de problematiek niet enkel vanuit juridisch, maar ook vanuit menselijk standpunt. We willen je correct juridisch advies en degelijke juridische bijstand op maat verlenen. Jouw rechten zijn onze absolute prioriteit.

Advocatenkantoor Jef Vermassen: al 50 jaar een begrip in Vlaanderen

Advocatenkantoor Jef Vermassen zorgt met veel toewijding voor duidelijk juridisch advies en een degelijke verdediging. Door de jaren heen groeide ons kantoor uit tot een multidisciplinair team met ervaring en kennis in tal van rechtsgebieden. Niet alleen strafrecht, maar o.a. ook familie-, handels-, arbeids- en socialezekerheidsrecht. Neem gerust contact op met Advocatenkantoor Jef Vermassen voor al je vragen of maak meteen een afspraak voor een eerste gesprek. Zo krijg je alvast meer inzicht in je probleem. Daarna kan worden overlegd op welke wijze we je verder van dienst kunnen zijn. Als je ons raadpleegt situeer je best in het kort je probleem zodat je een afspraak kan krijgen met de partner die in die specifieke materie gespecialiseerd is. Vergeet ook niet dat elk van de advocaten is opgeleid en uitgegroeid als specialisten in een of andere juridische materie. Allemaal hebben ze hier hun stage gelopen en zijn ze geselecteerd om deel van ons team te worden omwille van hun capaciteiten en hun teamgeest. Wij zijn immers één ploeg.

Privacy voorkeuren
Wij gebruiken cookies op deze site om uw gebruikerservaring te verbeteren. Door op ‘Ok, ik aanvaard’ te klikken ga je akkoord met de gebruiksvoorwaarden van deze website.