EEN ADVOCAAT

Je adviseur en bemiddelaar

Hoewel het bij het begin van een dossier niet altijd mogelijk is om in te schatten wat de kostprijs ervan zal zijn, probeert de behandelende advocaat u vooraf zo nauwkeurig mogelijk in te lichten over het financiële aspect van uw dossier. Het financiële aspect omvat het ereloon, de kosten van de advocaat, de gerechtskosten en de voorgeschoten uitgaven.

Als wij toevallig iemand ontmoeten, eindigt het kennismakingsgesprek vaak met de woorden ‘Meester, ik hoop dat ik u nooit nodig heb.’ Groot gelijk, maar het kan verkeren zei Bredero. Je kan een vervelende buur hebben, die je het bloed vanonder de nagels krabt. Je kan zwaar lijden onder ernstige relatieproblemen. De situatie is onhoudbaar geworden. Je wil gewoon wat advies over een of ander juridisch probleem. Het kan zijn dat je een contract dient af te sluiten. Laat het ons nalezen vóór de ondertekening in plaats van erna want dan is het meestal te laat. Je dient ondervraagd te worden door de politie, hetzij als getuige, hetzij als beklaagde. Kom gerust even langs om samen die ondervraging voor te bereiden. Je bent willens nillens in een gerechtelijke procedure verzeild geraakt. Je werd onrecht aangedaan of je hebt zelf een of andere ernstige overtreding begaan. In dergelijke gevallen verandert er iets in je leven. Je komt in contact met de vreemde wereld van justitie. Dit bezorgt je stress en onzekerheid. Op dat ogenblik kan de steun van een advocaat veel betekenen. Het komt er dan op aan de nodige stap te zetten en hulp te vragen aan een betrouwbaar en deskundig advocaat. Die tijdig consulteren is heel belangrijk. Niet wachten dus tot je compleet door je probleem overmeesterd wordt. Tijdig op raadpleging komen kan soms veel ellende voorkomen. Het komt er natuurlijk op aan een goede keuze van advocaat te maken. 

Hierbij enkele kenmerken waaraan je een degelijk advocaat kan herkennen.

  • Hij moet tijd nemen om te luisteren. Advocaten zijn doorgaans vlotte praters. Belangrijker nochtans is dat zij goed kunnen luisteren
  • Een advocaat moet over voldoende deskundigheid beschikken in de materie die je aanbelangt.
  • Hij moet bereid zijn een minnelijk akkoord te sluiten indien dit mogelijk is.
  • Zo het echt op procederen aankomt, moet je op hem of haar honderd procent kunnen rekenen.

Kortom: je hebt recht op een degelijke bijstand. Als je advocaat je begeleidt doorheen de doolhof van justitie is je probleem al onmiddellijk een stuk lichter om dragen. 

Aarzel dus niet om een gesprek aan te vragen. Misschien volstaat juridisch advies. Als je toch genoodzaakt bent te procederen kan je alles rustig bespreken. Je hebt recht op alle nodige informatie en op helder juridisch advies. 

Vergeet niet dat een correcte advocaat je zeker niet koste wat kost in een procedure wil duwen. Neen, hij zal deze zo mogelijk trachten te vermijden. Lukt dit niet, dan zal hij je bijstand verlenen zowel op juridisch als menselijk vlak. 

Privacy voorkeuren
Wij gebruiken cookies op deze site om uw gebruikerservaring te verbeteren. Door op ‘Ok, ik aanvaard’ te klikken ga je akkoord met de gebruiksvoorwaarden van deze website.