Cookie policy

Advocatenkantoor Jef Vermassen bv, met maatschappelijke zetel gelegen te 9340 LEDE, Kasteeldreef 48, KBO nr. 0893.267.753

Email: info@jefvermassen.be
Tel.: 053804570

1.Algemeen
Zoals vereist door artikel 129, 1° van de Wet elektronische communicatie van 13 juni 2005 wil het kantoor de bezoekers van haar website informeren over het gebruik van cookies. ADVOCATENKANTOOR JEF VERMASSEN maakt gebruik van cookies en soortgelijke technologieën, zoals pixels en tags, om de gebruikerservaring van de bezoekers en geregistreerde klanten (hierna: de gebruiker) van de website onder de hierna volgende domeinen zo optimaal mogelijk te houden: www.jefvermassen.be. De specifieke doeleinden voor het gebruik van cookies zijn verder bepaald onder artikel 3.

2.Identificatie cookie
2.1 Een cookie is een klein bestandje dat op het apparaat van de gebruiker wordt geplaatst. Ze helpen het kantoor om het apparaat van de gebruiker te identificeren en maken het gebruik van de diverse functionaliteiten van de website mogelijk.

2.2. Bij het eerste bezoek van de gebruiker op de website zal op de eerste pagina een balk worden weergegeven om de gebruiker te wijzen op het bestaan van de cookies en de gebruiker de mogelijkheid te bieden om de website verder te gebruiken zonder de cookies uit te schakelen.

2.3. Als de gebruiker geen cookies wilt ontvangen, kan deze zijn/haar browserinstellingen wijzigen van het apparaat waarop de website wordt bezocht. Indien de gebruiker de website gebruikt zonder de browserinstellingen te wijzigen, wordt de gebruiker verondersteld akkoord te gaan om alle cookies te ontvangen op de website. De gebruiker dient er rekening mee te houden dat de gebruikerservaring en/of de functionaliteiten van website niet optimaal zullen zijn /zullen werken zonder cookies.

Hoe zet u cookies uit?

Als u cookies wenst te blokkeren, kunt u dat voor de door u gebruikte browser doen. U kunt steeds cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van uw browser te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat u van bepaalde functionaliteiten van de website geen gebruik kunt maken.

Hieronder in art. 8 van dit Cookie-beleid vindt u een gedetailleerde lijst van alle soorten cookies die het kantoor op haar website gebruikt.

3.Verantwoording van de verwerking
3.1. ADVOCATENKANTOOR JEF VERMASSEN verricht iedere verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens zoals bepaald in de Privacy Policy van de Website. De gebruiker aanvaardt eveneens dat het kantoor toegang heeft tot de door de cookies verzamelde gegevens en dat het kantoor deze gegevens opslaat. Deze opslag van of de toegang tot informatie vormt een verwerking van persoonsgegevens met het oog op de realisatie van de in deze Cookie Policy en in de Privacy Policy vermelde doelstellingen.

3.2. De gebruiker van de website kan op elk moment en kosteloos zijn of haar toestemming intrekken, door de cookies uit te schakelen in haar eigen browser.

4. Rechten van de gebruiker
Overeenkomstig de Privacy Policy beschikt de gebruiker ten allen tijde over het recht tot toegang en verbetering van de gegevens die op hem of haar betrekking hebben en die werden verzameld door middel van cookies. Hij/zij heeft eveneens het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van deze gegevens en/of de overdracht van deze gegevens aan derden voor promotiedoeleinden van producten en diensten. De gebruiker kan tevens vragen om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens, of gegevens die niet of niet meer up-to-date zijn te verbeteren of te schrappen. De gebruiker heeft tevens het recht het kantoor te vragen om de persoonsgegevens te wissen of de verwerking ervan te beperken, en ook het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

5. Bewaartermijnen
ADVOCATENKANTOOR JEF VERMASSEN zal de persoonsgegevens van de gebruiker die het verwerkt via de cookies bewaren gedurende de volledige duurtijd dat de website of toekomstige versies ervan die dezelfde persoonsgegevens gebruiken, online zijn. De bewaartermijn van de persoonsgegevens die via cookies van derden verwerkt worden, is bepaald door het privacybeleid van de betrokken cookies.

6. Klachten
De gebruiker heeft steeds het recht om alle klachten inzake datalekken of vermeende schending van de privacy inzake het gebruik van cookies door ADVOCATENKANTOOR JEF VERMASSEN in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit via de volgende coördinaten:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel: +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35
E-mail: contact@apd-gba.be
Website: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

7. Geen cookies van derden
Er zijn geen derden die adverteren op de website of cookies op het apparaat van de gebruiker plaatsen waarmee deze de website bezoekt.

8.Soorten gebruikte cookies
8.1.  Het kantoor gebruikt twee soorten cookies: permanente en sessiecookies. Een permanente cookie wordt ingesteld zodra de gebruiker zich heeft aangemeld met een account. De volgende keer dat de gebruiker de website bezoekt met hetzelfde apparaat, biedt de permanente cookie het kantoor de mogelijkheid om de gebruiker als bestaande gebruiker te herkennen, zodat de gebruiker zich niet opnieuw hoeft aan te melden om de website te gebruiken.

8.2. Een sessiecookie wordt gebruikt om een specifiek bezoek aan de website te identificeren. Sessiecookies vervallen na een korte periode of wanneer de gebruiker de browser sluit waarmee het bezoek is gebeurd.

8.3. Het kantoor kan andere technologieën zoals Adobe Flash gebruiken om het functionele equivalent van een cookie op het apparaat van de gebruiker te plaatsen.

8.4. Het kantoor kan cookies instellen wanneer de gebruiker de website bezoekt of de cookies kunnen worden ingesteld door andere websites of services die inhoud uitvoeren op de pagina die de gebruiker op de website bekijkt (de cookies van derden).

9 Doeleinden van de cookies
9.1. De cookies die ADVOCATENKANTOOR JEF VERMASSEN gebruikt, verschaffen informatie omtrent het tijdstip van de dag waarop de gebruiker de website bezoekt en de voorkeuren van de gebruiker. Tevens gebruikt het kantoor de cookies om de gebruikerservaring van de website te verbeteren. Cookies maken de interacties met de website ook veiliger en sneller. Ze zorgen ervoor dat de gebruikerservaring op de gebruiker is afgestemd en overeenkomt met de persoonlijke instellingen van de gebruiker.

9.2. ADVOCATENKANTOOR JEF VERMASSEN gebruikt cookies voor verschillende doelen:

Verificatie
Het kantoor gebruikt cookies om te weten wanneer de gebruiker is aangemeld, zodat het de juiste informatie kan weergeven en de gebruiker een persoonlijke gebruikerservaring kan bieden.

Beveiliging
Het kantoor gebruikt cookies voor het ondersteunen of inschakelen van de beveiligingsfunctionaliteiten die het kantoor toepast, en om het kantoor te helpen bij het detecteren van kwaadaardige activiteiten.

Voorkeuren, functies en dienstverlening
Het kantoor maakt gebruik van cookies om te weten welke taal de gebruiker wil gebruiken, wat zijn of haar communicatievoorkeuren zijn, en ze helpen de gebruiker bij het invullen van formulieren op de website. Ze verschaffen de gebruiker tevens functionaliteiten en aangepaste inhoud.

Prestaties, analyse en research
Het kantoor maakt gebruik van cookies om informatie te verzamelen over hoe de website en eventuele plug-ins wereldwijd presteren. ADVOCATENKANTOOR JEF VERMASSEN gebruikt tevens cookies om producten, functies en diensten te begrijpen, te verbeteren en te onderzoeken, ook wanneer de gebruiker de website opent vanaf andere websites, toepassingen of apparaten, zoals een apparaat dat niet de eigendom is van de gebruiker of een mobiel apparaat (smartphone of tablet).

10. Gebruik van de website
10.1.Intellectueel eigendomsrecht:
Alle onderdelen van de Website (met inbegrip van merken, logo’s, ontwerpen, informatie, tekeningen, data, product- en/of bedrijfsnamen, teksten, beelden, software e.d.) zijn beschermd door intellectuele rechten (o.m. het auteursrecht en het merkenrecht) die toebehoren aan het kantoor of aan derden die het gebruik ervan hebben toegestaan. Het bewerken, kopiëren, verdelen, verspreiden, reproduceren, vertalen, publiceren, overdragen of verkopen of gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze is uitdrukkelijk verboden. De levering van goederen of diensten door het kantoor houdt geen enkele overdracht of terbeschikkingstelling van haar intellectuele rechten in. Uitzonderingen hierop worden enkel verleend op basis van onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Enige inbreuk op de intellectuele rechten kan burgerrechtelijk en strafrechtelijk worden vervolgd in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Het kantoor gebruikt mogelijks in bepaalde gevallen YouTube en Vimeo als bronnen voor inhoud. Gezien de overeenkomsten van al deze diensten bepalen dat hun inhoud geen intellectuele eigendommen mag schenden, wordt er van uitgegaan dat dit ook het geval is. Indien er, onbewust, intellectuele eigendommen geschonden worden, gelieve zo snel mogelijk contact op te nemen zodat het zo snel mogelijk verwijderd kan worden of het eventueel kan voorzien worden van een juiste bronvermelding.

10.2. Aansprakelijkheid
Het kantoor streeft ernaar dat alle informatie op de website zo volledig, juist en betrouwbaar mogelijk is. Het kantoor kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste informatie op de website.

Het kantoor kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het slecht functioneren van deze website en eventuele rechtstreeks of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie, onder meer, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw programma’s of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma’s. Het kantoor behoudt het recht om in bepaalde gevallen van overmacht de toegang tot de website te beperken of te blokkeren.

In geen geval kan het kantoor aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Privacy voorkeuren
Wij gebruiken cookies op deze site om uw gebruikerservaring te verbeteren. Door op ‘Ok, ik aanvaard’ te klikken ga je akkoord met de gebruiksvoorwaarden van deze website.