ONZE TARIEVEN

Hoe berekenen wij de financiële kant van uw dossier?

Hoewel het bij het begin van een dossier niet altijd mogelijk is om in te schatten wat de kostprijs ervan zal zijn, probeert de behandelende advocaat u vooraf zo nauwkeurig mogelijk in te lichten over het financiële aspect van uw dossier. Dit omvat het ereloon, de kosten van de advocaat, de gerechtskosten en de voorgeschoten uitgaven.

Ereloon

Het ereloon slaat op de prestaties die door de advocaat zelf geleverd worden. De berekening ervan is afhankelijk van verschillende elementen:

  • de aard van prestaties: bijvoorbeeld hoe frequent of intensief ze zijn
  • de complexiteit van de materie
  • de omvang van het dossier
  • de snelheid waarmee wij moeten optreden
  • de situatie van de cliënt: bijvoorbeeld hoe belangrijk de zaak is, maar ook uw financiële draagkracht

Tijdens de eerste consultatie bepalen we een uurtarief of een andere berekeningswijze van het ereloon, op basis van de bovenstaande criteria.

Kosten van de advocaat

Die kosten zijn de uitgaven die de advocaat in uw dossier deed. Die kosten omvatten:

  • de vaste kosten, die niet rechtstreeks verband houden met de geleverde prestaties (openen en archiveren dossier)
  • de variabele kosten die specifiek in een bepaald dossier gemaakt worden (bv. briefwisseling, opstellen juridische documenten, kilometervergoeding, parking, kopieën, …).

Gerechtskosten en voorafgaande uitgaven

De gerechtskosten en de voorgeschoten uitgaven zijn de kosten die de advocaat heeft moeten voorschieten aan derden: de gerechtsdeurwaarder, de griffie, vertalers en openbare instanties. Die kosten worden precies en gedetailleerd vermeld in de staat van kosten en erelonen.

U kunt op elk ogenblik een overzicht vragen van de voormelde erelonen en kosten.

Bij aanvang van de zaak en tijdens de behandeling worden provisies gevraagd. Dat zijn voorschotten op de definitieve staat van onkosten en erelonen. Die provisies worden berekend op basis van de verwachte arbeid en onkosten.

Mogelijke tussenkomsten en bijstand

Mogelijks heeft u ook recht op tussenkomst van een rechtsbijstandsverzekering. Vaak is die immers inbegrepen in een familiale polis en/of autoverzekering. Indien u als slachtoffer over een rechtsbijstandsverzekering beschikt, dekt dit uw kosten tot een bepaald maximumbedrag dat in uw polis is voorzien. In geval van sommige verkeersinbreuken (en indien u beklaagde bent) verleent uw rechtsbijstandsverzekering ook een tussenkomst.

Daarnaast komt u mogelijks ook in aanmerking voor tweedelijnsbijstand (pro Deo). De voorwaarden daartoe vindt u hier terug. Daar vindt u ook de contactgegevens van het bureau voor juridische bijstand van uw woonplaats.

Wanneer u uw dossier aan ons kantoor toevertrouwt, bevestigt u afdoende geïnformeerd te zijn over de voormelde aspecten van uw dossier. U kunt ons uiteraard altijd contacteren indien u hierover verdere vragen zou hebben.

Privacy voorkeuren
Wij gebruiken cookies op deze site om uw gebruikerservaring te verbeteren. Door op ‘Ok, ik aanvaard’ te klikken ga je akkoord met de gebruiksvoorwaarden van deze website.